Jobba under studieperioden

Studerar du sista året på en skoglig högskoleutbildning? Har du kanske examensarbetet kvar eller kurser som delvis går att läsa på distans? Nu erbjuder vi en unik möjlighet att påbörja din anställning samtidigt som du färdigställer dina studier. Du har möjligheten att använda delar av din arbetstid till att studera klart. Du kan också genomföra examensarbete hos oss med en inriktning som passar både dig och företaget.
Under januari/februari annonserar vi efter sommarjobbare på Stora Enso Skog, du hittar annonserade tjänster under ”Lediga tjänster”. Du kan också göra en förfrågan till personalavdelningen eller till kontaktpersonerna på våra lokala kontor. Om du är intresserad av lediga tjänster inom hela Stora Enso besök www.storaenso.com/careers   
Plantering - Stora Enso Skog

Examensarbete

Vi på Stora Enso Skog är intresserade av examensarbeten inom flera olika ämnen och verksamhetsområden. Du hittar våra lediga examensarbeten under ”lediga tjänster”. Hittar du inte något ledigt examensarbete men ändå är intresserad av att göra ett examensarbete på Stora Enso är du välkommen att kontakta personalavdelningen eller en kontaktperson på något av våra lokala kontor. Som student kan du efter utfört examensarbete vid någon av Stora Ensos enheter i Sverige söka stipendium från Ljungbergsfonden.
Ljungbergsfonden: ”Studerande vid högskolor/universitet som utför ett examensarbete på någon av Stora Ensos enheter i Sverige kan söka stipendium från Ljungbergsfonden. Ersättningen är maximalt 1 000 kr/högskolepoäng och maximalt 30 poäng. Ansvarig chef på Stora Enso-enheten gör en bedömning om examensarbetes utförande och kvalitet. Ansökningarna tas emot löpande under året och godkänns av Ljungbergsfonden.” Läs mer om Ljungbergsfonden här! 
Om du är intresserad av annonserade examensarbeten inom hela Stora Enso, se www.storaenso.com/careers  

Arbetsmarknadsdagar

Varje år kan du träffa oss på kontaktdagar, arbetsmarknadsdagar och branschkvällar, ta möjligheten att ställa dina frågor till oss nästa gång vi är på besök.

Praktik

Vi erbjuder varje år praktikplatser, välkommen att ta kontakt med personalavdelningen eller en kontaktperson på något av våra lokala kontor.