Framtiden finns i skogen

Söker du ett fritt jobb där du får vara självgående och fatta egna beslut? Då passar jobbet som maskinförare på Stora Enso Skog dig! När du jobbar hos oss bidrar du dessutom till en förnybar framtid och ett hållbart klimat. Vi tror att allt som tillverkas av plast idag kan tillverkas av träd imorgon. Här blir du en viktig del i att motverka global uppvärmning – ett aktivt skogsbruk är en viktig komponent i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten.

Som maskinförare har du det viktiga uppdraget att gallra, avverka och transportera virke ut till platser där det sen hämtas för vidare transport. Du jobbar i ett maskinlag med trevliga kollegor. Vi strävar mot att avverka skogen på ett så skonsamt sätt som möjligt och du fattar varje dag viktiga beslut om hur det ska gå till. Du beslutar också vilka träd och trädgrupper som ska sparas vilka träd som ska bli till exempel högstubbar. 
Vi är en del av Stora Ensos globala virkesförsörjningsorganisation och förser, varje dag, året runt, Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke – den råvara som är grunden då papper, kartong och träprodukter tillverkas. Dessutom levererar vi biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder.
Stora Enso Skog är en av Sveriges pålitligaste och mest serviceinriktade skogsentreprenörer. Vi söker dig som är en lagspelare och som uppskattar och är öppen för direktkontakt med kunden. Passar detta in på dig så kommer du att bli en viktig person hos oss.
Vi kan erbjuda dig:
Praktik
Vi strävar efter att genomföra uttagningar direkt från skolan, och att därmed kunna erbjuda en unik praktikplats utifrån din prestation. Här kan du lägga grunden för en god kontakt med oss eller någon av våra underentreprenörer.
Introduktionspaket
Syftar till att ge dig all kunskap du behöver för att kunna göra ett bra jobb redan från start, samtidigt som du utvecklas själv och snabbt kan komma in i din roll som maskinförare.
Reservförarprogram 
Här kan du lära dig allt som är nytt, samtidigt som du bidrar till förarpoolen. Du får lära dig att köra olika maskintyper, skördare och skotare, samt olika modeller. Dessutom får du lära dig mer om bland annat planeringsarbete, kundkontakt och kommunikation.
Vi tänker ungefär likadant vid en nyanställning som vid plantering av ett nytt träd. Du ska kunna växa och utvecklas under en lång tid, ditt mål ska vara att bidra till att skapa ett mervärde för helheten, och du kommer aldrig stå ensam i skogen.
Välkommen med din ansökan att bli en del av Stora Enso Skogs maskinförarlag!

Störst i skogen

Stora Enso Skog är Sveriges största skogsentreprenör med fler än 40 aktiva egenanställda arbetslag runtom i Sverige. Vår maskinpark innefattar cirka 40 skördare och 40 skotare.
Utöver våra egna arbetslag har vi även ett brett nätverk av underentreprenörer, som precis vi själva står i ständigt behov av att rekrytera nya och skickliga maskinförare.
Om du vill veta mer om hur det är att arbeta som skogsmaskinsförare hos Stora Enso Skog, skicka dina frågor till skog.info@storaenso.com.