Skogsskötselchef

Ida Enqvist

Ida Enqvist - Stora Enso Skog
Bakgrund: Ida är 28 år och har jobbat inom Stora Enso Skog sedan 2008. De första åren som säsongsanställd. År 2010 fick hon anställning som skogsvårdsledare, sedan har hon vikarierat som drivningsledare och arbetat som jaktansvarig. Idag är hon Skogsskötselchef på skogsbruksområde Nord.
Utbildning: Jägmästare med skogsindustriell, ekonomisk inriktning.
Geografiskt område: Skogsbruksområde Nord
Framtiden inom Stora Enso Skog: Jag vill gärna fortsätta jobba inom skogsbruk och med ansvarsfulla uppdrag. Eftersom jag älskar att resa vore det spännande att kunna jobba utomlands.

Skogsvårdsledare, jaktansvarig, vikarierande som drivningsledare och nu Skogsskötselchef på skogsbruksområde Nord. Att Stora Enso Skog är bra på att ta tillvara på ambitiösa anställda är Ida Enqvist som jobbar som drivningsledare ett levande exempel på. 
– Det roligaste med det här jobbet är utmaningarna som kräver att du är flexibel och kreativ, säger Ida. Folk brukar gilla att jag byter hjulspår och kommer med nya lösningar.
Som skogsskötselchef ansvarar Ida för skogsvårdsuppdragen på skogsbruksområde Nord. Hon leder arbetet med skogsvården och ser till att det utförs enligt gällande regler. Hon har fem skogsvårdsledare och tre skogsvårdare i sin organisation samt entreprenörer som arbetare under säsongen. 
– Den mest spännande utmaningen är att hitta lösningar på olika sorters problem. Vädret, skogen och marknaden förändras hela tiden och det gäller att anpassa sig efter omständigheterna. Jobbet innebär både möten med min ledningsgrupp och med min personalgrupp inför säsongen och löpande uppföljning.