Produktionsområdeschef

Rebecka Rödin

Rebecka Rödin - Stora Enso Skog
Bakgrund: Rebecka är 35 år och började inom Stora Enso Skog direkt efter sin utbildning 2004. Hon jobbade först som virkesköpare och sedan som drivningsledare på Hällefors distrikt. Efter det blev Rebecka distriktschef på Torsby distrikt. Sedan januari 2014 har hon en position som Produktionsområdeschef. 
Utbildning: Jägmästare 
Geografiskt område: Rebecka jobbar på Produktionsområde Sydväst som omfattar Värmland, Dalsland och en del av Bohuslän.
Skogsbranschen om 10 år: Vi kommer fortfarande att jobba med att ta fram råvara för industrin men har säkert blivit bättre på att ta tillvara skogens värde som både råvara och klimatförbättrare.
Skogen är ett framtidsjobb, och med lite jäklar anamma kan man komma långt. Ett exempel är Rebecka Rödin, 35 år, som redan efter drygt tre år i företaget blev distriktschef. Rebecka har också hunnit med att jobba som både virkesköpare och drivningsledare.
– Jag tror inte på att planera en karriär, då gör man sig bara en otjänst säger Rebecka. Det gäller att göra ett bra jobb och ta chansen till nya utmaningar när de dyker upp. Man får inte vara rädd att prova på något nytt och det viktigaste är att man har kul på jobbet. Stora Enso är ett stort företag med många utvecklingsmöjligheter om man är beredd att flytta på sig. Företaget har en bra personalpolitik och ger en bra introduktion och stöd till sina nyanställda.