Planerare

Emiliano Zocca

Emiliano Zocca - Stora Enso Skog
Bakgrund: Emiliano är 37 år och kommer från Verona, Italien. Han kom till Sverige 2008 och har jobbat på Stora Enso sedan 2010. Först som projektanställd ett år innan han, 2012, blev fast anställd i Falun.
Utbildning: Jägmästare (Italien) 
Geografiskt område:
 Flödesområde Falun, cirka 170 000 hektar. 
Emilianos syn på framtiden: Att jobba som planerare är ett roligt och omväxlande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Företaget satsar stort på flygskanning och det är spännande att få vara en del i den utvecklingen. Flygburen laserskanning har revolutionerat möjligheterna att med hög 
noggrannhet och kvalitet beskriva skogen och enskilda träd på ett effektivt sätt. När du planerar gallring är det ett värdefullt hjälpmedel. Stora Enso Skog har gjort stora investeringar i systemet och har med Emiliano också fått en expert på området.

Som planerare arbetar du med att planera områdets traktbank.  Jobbet utförs både inne på kontoret och i fält. Inne samordnas allt planeringsarbete som sedan utförs i fält under barmarkssäsongen. Utifrån givna volymer av gallring och slut­avverkning väljs områdena ut och planeras och läggs in i traktbanken. Ett av de hjälpmedel som används under planeringsarbetet är flygburen laserskanning.
– Innan jag började på Stora Enso jobbade jag med laserskanning, först på Statens fastighetsverk och sedan hos ett företag som utvecklar systemet, berättar Emiliano. Det är fantastiskt roligt att jag har fått möjligheten att fortsätta arbeta med denna spännande teknik.