Ett brett utbud av tjänster

Stora Enso Skog bedriver en komplex och produktionsintensiv verksamhet som ställer höga krav på alla anställda, oavsett om man jobbar administrativt på något av våra kontor, eller ute i fält med de praktiska skötselinsatserna. Våra medarbetare jobbar med extremt varierande arbetsuppgifter inom ett mycket brett spektrum av olika tjänster. Allt från ekonomer och administratörer till produktionsledare, maskinförare och virkesköpare.

Emiliano Zocca - Stora Enso Skog

Planerare

Emiliano Zocca är 37 år och kommer från Verona, Italien, Han kom till Sverige 2008 och har jobbat på Stora Enso sedan 2010. Först som projektanställd ett år innan han, 2012, blev fast anställd i Falun.
» Läs mer om Emiliano här
Ida Enqvist - Stora Enso Skog

Skogsskötselchef

Ida Enqvist är 28 år och har jobbat inom Stora Enso Skog sedan 2008. De första åren som säsongsanställd. År 2010 fick hon anställning som skogsvårdsledare och idag är hon Skogsskötselchef på skogsbruksområde Nord.
» Läs mer om Ida här
Rebecka Rödin - Stora Enso Skog

Produktionsområdeschef

Rebecka är 35 år och började inom Stora Enso Skog direkt efter sin utbildning 2004. Hon jobbade först som virkesköpare och sedan som drivningsledare på Hällefors distrikt. Efter det blev Rebecka distriktschef på Torsby distrikt. Sedan januari 2014 har hon en position som Produktionsområdeschef. 
» Läs mer om Rebecka här