Vill du skriva ditt examensarbete för Sveriges mest innovativa företag i skogsbranschen?

Vi har en bred verksamhet med många intressanta ämnen och uppslag för examensarbete. Att skriva ditt examensarbete för oss ger dig dessutom möjligheten att lära känna vårt företag bättre.

Ansökan

Det finns två sätt att söka examensarbete hos oss på Stora Enso Skog
1. Du har ett eget förslag på examensarbete som du skickar in enligt beskrivningen nedan 
2. Kontakta HR-specialist Anna Nilsson, anna.x.nilsson@storaenso.com , för att diskutera potentiellt ämne.

Ansökans innehåll

•        Projekt/uppgift som arbetet ska behandla 
•        En tidsplan för arbetet 
•        Omfattning på examensarbetet (antal poäng) 
•        En personlig presentation 
•        Uppgifter om din utbildning och eventuell studieinriktning 
•        En motivering till intresset för projektet/uppgiften
•        Dina kontaktuppgifter (adress, telefon och e-postadress) 

Ersättning

Som student kan du efter utfört examensarbete vid någon av Stora Ensos enheter i Sverige söka stipendium från Ljungbergsfonden.
Ljungbergsfonden: ”Studerande vid högskolor/universitet som utför ett examensarbete på någon av Stora Ensos enheter i Sverige kan söka stipendium från Ljungbergsfonden. Ersättningen är maximalt 1 000 kr/högskolepoäng och maximalt 30 poäng. Ansvarig chef på Stora Enso-enheten gör en bedömning om examensarbetes utförande och kvalitet. Ansökningarna tas emot löpande under året och godkänns av Ljungbergsfonden.” Läs mer om Ljungbergsfonden här!