Trenders påverkan av förnybara material

Plast är onekligen praktiskt, men mycket talar också emot plast som material. Det är enorma mängder plast som används varje år. Om man till exempel skulle stapla alla petflaskor som säljs under ett år så kan vi nå ända till månen – 25 gånger om! Plast är bara en av alla de utmaningar som världen står inför idag. För att möta dem kommer vi att behöva göra stora förändringar i hur vi producerar och konsumerar i framtiden.

Urbanisering

År 2050 räknar man med att nära 70 procent av världens befolkning kommer att bo i städer. Växande städer skapar nya marknader där det uppstår behov av lösningar och produkter som är smartare, mindre resurskrävande och konkurrenskraftiga. Det kan vara alltifrån vad din morgonkaffemugg är producerad av eller vilket material som används för att bygga framtidens höghus.

Befolkningsökning

Världens befolkning ökar och beräknas år 2050 vara 9 miljarder, något som kommer att leda till en ökad brist på resurser, och därmed kräva ett avsevärt större fokus på förnybara råvaror i alla länder. Under 2015 producerade mänskligheten 40 miljarder ton koldioxidutsläpp. Att använda förnybara material är en viktig del i kampen mot den globala uppvärmningen.

Digitalisering

Andelen människor som har tillgång till internet ökar stadigt. År 2020 beräknas konsumenters inköp på nätet ha ökat till 14,6 procent av den totala detaljhandeln, vilket betyder att enorma mängder varor ska paketeras och transporteras.

Nya livsstilar

Marknaden för förpackad mat i Kina förväntas 2018 motsvara ungefär 2,8 biljoner kronor. Kinas efterfrågan på snabbmat, och förpackningar att bära den i, kommer sannolikt att fortsätta
växa i en hög takt.

Miljömedvetenhet

En ökad miljömedvetenhet bidrar till en ökad efterfrågan på hållbara produkter. 70 procent av konsumenterna uppger att de har valt att köpa en miljövänlig produkt trots att den var dyrare, och 66 procent har låtit bli att köpa en särskild produkt eller ett särskilt märke av miljömässiga skäl.