Åt skogen med vår forskning

På Stora Ensos innovationscenter för biomaterial i Sickla pågår forskning i det lilla formatet, närmare bestämt i det pyttepyttelilla formatet. Här utvecklar vi olika sätt att plocka ut vedens mikroskopiska byggstenar, för att sedan använda dem som en alternativ råvara till plast, metall, cement och glas. Trä i sin minsta beståndsdel kan också användas för att skapa förbättrade, eller helt nya, material med egenskaper som inte varit möjliga tidigare.

Framtidsmaterialet MFC

Mikrofibrillär cellulosa, MFC, är ett material som utvinns ur vedens fibervägg i form av extremt små cellulosafibrer. Det högteknologiska materialet har många intressanta användningsområden inom till exempel området förpackningar. Idag kan vi använda MFC som fett och syrebarriär. Forskningen strävar efter att även möjliggöra en vattenbarriär. Lyckas det kan både plast och aluminium ersättas. Av MFC kan vi på Stora Enso producera högkvalitativa förpackningar som håller bättre och är lättare, samtidigt som vi använder mindre råmaterial. Stora Enso har bland annat lanserat en MFC-baserad kartong för mejeriprodukter med stor framgång. Ett viktigt utvecklingsområde är biologiskt nedbrytbar film som är lämpad för olika förpackningar.

Lignin en ny inkomstkälla för skogsindustrin

Lignin är den vedkomponent som ger veden styvhet genom att binda ihop fibrerna. Största delen av ligninet avlägsnas vid tillverkning av blekt massa och anväds då som energikälla i massabruket. Inom forskningen har ligninets egenskaper undersökts länge. I takt med teknologiskutveckling och energieffektivisering i massabruken har det blivit mer intressant att utvinna ligninet för nya användingsområden. Stora Enso har forskat på ämnet lignin under flera år och vi har bland annat utvecklat ett lim för exempelvis plywood och faner baserat på lignin.

Skogens socker

Ett annat intressant spår som Stora Enso forskar på är att utvinna xylos, högraffinerat socker ur biomassan. Sockret kan sedan användas i bland annat bioplaster och som sötningsmedel i form av xylitol. Vedens andra sockerarter kan konverteras till bioplaster och biobaserade kemikalier. Således kan dessa ersätta oljebaserde kemikalier. 

Framtiden finns i det lilla

Som en del av vårt innovationsarbete arbetar över 250 forskare med olika projekt världen över. Ett av huvudsyftena med vår forskning är att maximera det värde som kan utvinnas ur trä och andra typer av biomassa som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. Vi har en stark insikt om att forskningen kan bidra till framtidens produkter. Med nya innovativa tekniker kommer vi att kunna skapa nya produkter där vi använder alla fraktioner av trädet, som cellulosa, lignin och hemiscellulosor i olika former för att förbättra befintliga produkter och skapa helt nya biobaserade material och funktioner.