Peppar, peppar, ta i biokomposit

Allt som tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av trä imorgon. Plastmarknaden i sin helhet växer kraftigt och om den får fortsätta i samma takt kommer plastförbrukningen i världen vara 1000 miljoner ton år 2050. Att det är en ohållbar situation är de flesta överens om, och forskare världen över tittar på möjliga ersättningar till ren fossil plast. Ett av de mest intressanta områdena är biokomposit. Här kan du läsa mer om några av våra pågående projekt som vi tror kommer att spela en avgörande roll i framtiden.

Ett plus ett blir trä

Biokompositen är en mix av plast, vedfibrer och additiv. Blandningen innebär att egenskaperna förändras hos materialet som ofta blir både stakare och styvare. Biokomposit är ett förnybart alternativ till fossil plast och kan bli råvara till allt ifrån enklare hushållsföremål till produkter med höga krav. Diskborstar, knappar, brandvarnare, delar till fordon – listan av vad biokomposit kan användas till är i det närmaste oändlig.

Ökad efterfrågan

Försäljningen av biokomposit ökar varje år, bland annat tack vare att konsumenter ställer krav på hållbarhet och företag har tuffa hållbarhetsmål att nå upp till. I Frankrike planerar man att lagstifta om minst 50 procent biomaterial i plastbestick, och sannolikt kommer fler länder att följa efter. En stor utmaning handlar om att få plastindustrin att börja använda biokomposit istället för den traditionella oljebaserade plasten. Men vår tro är att biokompositens fördelar kommer att kunna konkurrera väl med plast i framtiden.


Det finns en mängd vinster med biokomposit:

• Biokomposit har låg densitet och väger mindre än många alternativ, som till exempel glasfiberförstärkta plaster
• Vissa egenskaper hos biokomposit är jämförbara med plaster som är mer kostnadskrävande att producera
• Biokomposit anses ha en bättre haptisk känsla, den är trevligare att hålla i, än många rena plaster
• Biokomposit luktar trä, inte plast

Vi satsar 12 miljoner euro på biokomposit

Stora Enso investerar 12 miljoner euro, cirka 120 miljoner kronor, i en anläggning för tillverkning av biokomposit i Hylte i Halland. Anläggningen med en kapacitet för 15 000 ton biokomposit per år kommer att tillverka en blandning av granfiber och plast som ska säljas i form av granulat till företag som arbetar med formsprutning.

En marknad med stora möjligheter

Stora Ensos biokomposit består till stor del av biologisk fiber. Vi ser det som ett första steg på vägen att hitta en helt oljefri plastersättning och har ambitionen att öka andelen vedfibrer i vår biokomposit med tiden. Det kan vi göra antingen genom att öka andelen vedfiber eller genom att använda biobaserad plast i mixen. Med tanke på att den globala plastkonsumtionen ligger runt 300 miljoner ton per år så finns det en enorm potential.
.