Kors i taket

Beräkningar visar att det kommer att behöva byggas mer i världen de närmaste 40 åren än vad som byggts hittills under hela mänsklighetens historia.

Nya möjligheter för byggbranschen

Byggande och boende står för enorma koldioxidutsläpp vilket innebär en oerhörd påfrestning på klimatet. De senaste årens utveckling inom byggmaterial av trä innebär stora möjligheter för byggbranschen. Hus av trä – är det verkligen något nytt? Nej, givetvis inte. Timmer- och trähus har tillverkats i tusentals år. Men med en ökande befolkning och förtätning av städerna behövde man bygga husen högre, och med den tidens teknik kunde trä inte tävla med nyare material. Idag byggs över 90 procent av alla höghus i stål och betong. Problemet med cement, som är den viktigaste ingrediensen i betong, är att tillverkningen och hanteringen är enormt resurskrävande. Vi menar att världens behov av bostäder inte längre behöver vara beroende av ett byggmaterial som är en klimatbelastning och baseras på en ändlig resurs.

Trä som framtidens byggmaterial

Idag har utvecklingen kommit så långt att trä i många fall är överlägset betong som byggmaterial. Tekniken finns för att tillverka byggmaterial av trä som är både starkt och hållbart, på ett betydligt mer miljövänligt sätt. Att bygga hus av trä går fortare, är tystare och belastar miljön mindre jämfört med stål och betong.

Må väl i ett hus av trä

Det är också bevisat att människor mår bättre i trähus än i hus av stål och betong. Forskning visar till exempel att sjukhus av trä ger färre sjukdagar, och elever i skolor byggda av trä kan fokusera bättre. Forskning visar till exempel att sjukhus byggda i trä ger ett snabbare tillfriskande hos patienterna med färre sjukdagar som följd. Skolmiljöer i trä skapar en lugnare hjärtfrekvens hos eleverna, högre koncentration och färre konflikter.

CLT möjliggör höghus i trä

Korslimmat trä, CLT, är en byggprodukt från Stora Enso. CLT tillverkas av minst tre lager sågat virke som limmas korsvis och blir därmed starkare och längre än vanliga träbalkar.  CLT-enheter är upp till 50 kvadratmeter stora och kan ersätta stål och betong i stommar, väggar, golv, tak, trappor och hisschakt i byggnader. Stora Ensos byggsystem erbjuder standardlösningar för att bygga hus som är upp till tolv våningar höga. CLT ger i det närmaste obegränsade möjligheter vad gäller byggkoncept, stil och arkitektur och är fullständigt kompatibelt med andra byggmaterial.

Minskad risk för brand

CLT är en förädlad produkt, så massivt att det inte är brandfarligt. Det brinner 0,7 mm/min, vilket är mycket långsamt och dessutom sker branden mer kontrollerat. Vid brand förkolnar materialet, men bibehåller sin hållfasta förmåga. Det gör att byggnaden inte kollapsar, vilket sker med stålkonstruktion som bänder sig vid uppvärmning. I Norge väljer man till exempel att bygga de flesta skolor i trä på grund av den höga brandsäkerheten.

Fördelar att bygga med massivträ

• Minskar användningen av CO2 jämfört med 
   stål och betong vid produktion
•  Människor mår bättre i trähus
•  Trä binder CO2 och bidrar till en kolsänka
• Lätt men hållfast
• Nya möjligheter vad gäller arkitektur
• Homogent material med jämn kvalitet
• Formstabilt och rakt – det varken
   böjs eller vrids
• Lätt att bearbeta
• Förnybart och miljövänligt material
• Låg brandrisk

Hälften av alla nybyggda hus kan vara av trä

Det är effektivt, snabbt och miljövänligt att
bygga i trä. Dessutom stärker ett ökat
träbyggande Sveriges innovations- och konkurrenskraft. Vi skulle kunna bygga upp
till hälften av alla hus av trä inom en snar framtid. För oss är det nu viktigt att visa på vad man kan göra med massivträ. Vi träffar arkitekter, konstruktörer och bostads-utvecklare och berättar om de många fördelarna med massivträ.
Stora Enso investerar 450 miljoner kronor
i en CLT-fabrik i Gruvön utanför Karlstad.