Förpackningar som står pall

De senaste 20 årens digitalisering har inneburit en enorm ökning av internethandeln. De miljarder varor som köps på nätet har alla en sak gemensamt: de levereras i en förpackning. I idealfallet är den både miljövänlig, användarvänlig och innovativ. Samtidigt har världen en stor utmaning framför sig när det gäller matsvinn. Så mycket som 45 procent av allt frukt och grönt som produceras i världen når aldrig fram till våra matbord. Förpackningen är avgörande för att skydda innehållet och ge oss konsumenter färsk, fräsch och smakfull mat.

Sex laxar i en pappask

Idag används oftast plastprodukten frigolit för att frakta och förvara fisk och skaldjur. Frigolit är dock ett olämpligt material eftersom det lätt smular sönder och kan hamna i havet, där de små partiklarna gör stor skada. De kan även följa med fisken hem från butiken.  
Stora Enso har därför initierat ett pilotprojekt för att producera fisklådor av förnybart material som kan ersätta dagens lådor i frigolit. Vi kallar våra återvinningsbara lådor EcoFishBox. Insidan av kartongen är laminerad med en tunn plastfilm som håller för både väta och tyngd. De är staplingsbara och tillräckligt stabila för att inte gå sönder när de är fulla med fisk eller skaldjur. Den vikbara kartongen kan levereras som ett platt wellpappark som tar sju gånger mindre plats än traditionella lådor. Att använda EcoFishBox är därmed både mer kostnadseffektivt och bättre för miljön än traditionella fiskförpackningar av frigolit.

Smarta förpackningar en del av lösningen

När det gäller intelligenta förpackningar är det nästan bara fantasin som sätter gränser. Med chip integrerat i kartongen kan du koppla upp din smartphone mot en förpackad vara. Du som kund får en fullständig innehållsförteckning och information om när, var och hur produkten har tillverkats och förpackats. Förpackningar kan också signalera om varan utsatts för olika temperaturer, när maten i den är gammal, och ändra form allt eftersom innehållet minskar. Det finns ett enormt intresse på marknaden för smarta förpackningar. När företag börjar satsa på mer innovativa och klimat-       smarta förpackningar kan de öka sin vinstmarginal, samtidigt som det bidrar till att minska matsvinnet i världen.

Fördelar med smarta förpackningar

 • Inbyggda digitala chip kan förmedla förpackningens ursprung, ingredienser, historia och annan information som tillverkaren vill få fram
• Smarta förpackningar kan enkelt spåras genom hela leveranskedjan
• I förpackningen kan information lagras digitalt om produkten och hur den ska användas och skötas
• Intelligenta förpackningar kan användas för att verifiera produktens äkthet