Har stormen Alfrida fällt träd i din skog?

Om du som skogsägare är drabbad av stormen eller om du behöver hjälp med att se över din skog är du varmt välkommen att ringa någon av våra virkesköpare. Vi hjälper till så gott vi kan utifrån tillgänglig tid och samordnar uppröjningsinsatser så gott det går. 
Alfrida

Se över din skog!

Det är viktigt att du som skogsägare nu under vintern får grepp om hur det ser ut i din skog. Vi rekommenderar att du börjar med att se över känsligare skogsbestånd såsom kanter längs nya hyggen och nyligen gallrade bestånd – framförallt de äldre. 

Tänk på säkerheten! 

Kom ihåg att tänka på säkerheten när du befinner dig i stormfälld skog. Träd kan vara instabila även om de står upp. Använd alltid varselkläder av något slag och meddela andra vart du befinner dig och när du kommer tillbaka. Tänk också på att ha med såg eller yxa för att ta dig fram där träd kan ha blåst över vägen. Som vanligt rekommenderar vi också vinterutrustning vid vistelse i skog såsom ficklampa, extra, varma kläder, mat och dryck.
Påbörja aldrig uppröjning av stormfälld skog utan att ha rätt kunskaper och rätt utrustning för detta.