Kontaktformulär

Här nedan anger du i vilket ärende du kontaktar oss – ett alternativ kan endast anges i varje förfrågan.
Registerutdrag kan kostnadsfritt begäras 1 gång/kalenderår.
Denna digitala beställning resulterar i att en beställningsblankett skickas till din folkbokföringsadress för ifyllande och återsändande till oss.


    Ärende*
    RegisterutdragInvändningRaderingDataportabilitetRättelse eller begränsning
    Jag accepterar villkoren