Våra produkter och tjänster

Stora Enso satsar på att vara en komplett samarbetspartner för dig och din skog. Det betyder att vi är rustade för att hjälpa till i alla delar av din skogs omloppstid. I egenskap av att vara en av Sveriges största skogsvård- och drivningsentreprenörer har vi omfattande resurser för att hjälpa dig i praktiken. Vi har också samarbete med andra experter om du behöver hjälp när det gäller planering av din ekonomi, juridik och fastighetsfrågor.
det-har-ar-excellent2
Genom åren har vi märkt att skogsägare i allt större utsträckning efterfrågar kvalificerade helhetslösningar. Därför har vi utvecklat marknadens mest heltäckande program för aktiv skogsskötsel. Vi är väl medvetna om att vi som entreprenör hela tiden måste förtjäna nästa uppdrag hos dig som skogsägare. Är du inte nöjd kan du när som helst välja en annan samarbetspartner. För att få ditt fortsatta förtroende måste vi därför hela tiden göra vårt yttersta. Alla våra egna lag och underentreprenörer är miljöcertifierade och vi genomför uppföljningar för varje uppdrag som genomförs. Här finns ett urval av de tjänster och produkter som vi har att erbjuda. Mer information finns att beställa eller ladda ner som dokument under ”Dokument” 

salja_virke_stora_enso_skog

Sälja virke

Vi köper virke såväl på rot som leveransvirke när du avverkat själv. Genom ett omfattande samarbete med industrier runtom i Sverige kan vi köpa de flesta sortiment du kan få ut av din skog. Vi hjälper dig att hitta rätt avvägning mellan sortimenten för att du ska få ut så mycket som möjligt i din skog.
Vi vill påstå att det är tryggt att sälja virke till Stora Enso. Mer än 30 000 privata skogsägare har valt att leverera till oss och det förtroendet har gjort oss till en ledande virkesköpare. Samtidigt har det uppdraget också inneburit att vi blivit Sveriges största skogsvårdsentreprenör. 
Det är nämligen sällan vi bara tar på oss uppdraget att köpa virke. Våra affärer omfattar oftast mer än bara ett enskilt virkesköp. För dig som skogsägare är det naturligtvis helheten som har betydelse – och det är utifrån det som våra virkesköpare arbetar.
Läs gärna mer om att sälja virke här! Vill du komma i kontakt med vår virkesköpare där du äger skogen klickar du här!  

Gallring

När du låter oss Gallra får du en lönsam gallring utförd av ett samspelt gäng skogsexperter – effektivt, professionellt och med helhetsansvar. Du behöver aldrig tveka om vad beställningen innebär. Kontrakt och traktdirektiv innehåller tydliga specifikationen av när, var och hur det ska gallras. Själva gallringen utförs av välutbildade maskinlag, som vet hur man åstadkommer ett perfekt gallringsresultat med iordningställda vägar och virkesavlägg. När gallringsuppdraget är slutfört gör vi en uppföljning. Grundidén med vår Gallring är att den framtida värdetillväxten ska stå i centrum. Du kan vara säker på att vi inte tummar på våra principer bara för att kunna visa upp en bra ekonomi i själva gallrings­åtgärden. Som leverantör av tjänsten Gallring och långsiktig köpare av virkesråvara har vi allt att vinna på att du har en så hög virkes- och värdeproduktion som möjligt. 
gallring_stora_enso_skog
Dessutom vill vi kvalificera oss för nästa uppdrag. Vår Gallring är en tjänst som utvecklas i takt med att vi själva utvecklas. Varje gallringsuppdrag genomförs i nära samverkan med vår uppdragsgivare. Även om ekonomin är viktig glömmer vi inte bort att din skog också ska vara en upplevelse – en plats för rekreation och naturupplevelser, vare sig det handlar om svampplockning, jakt eller avkopplande skogspromenader.

Skogsbruksplan

En tydlig skogsbruksplan är en hjälp. Den hjälper dig att hålla kontrollen och att prioritera rätt saker vid rätt tillfälle. Skogsbruksplanen är en webbaserad plan som fokuserar på åtgärderna. Med vilken webbläsare som helst har du och andra delägare till fastigheten enkelt tillgång till informationen. Som leverantör till oss hjälper vi dig att årligen uppdatera din plan vilket betyder att du hela tiden har tillgång till rätt underlag för dina beslut. Och de flesta blir förvånade över hur snabbt saker händer i skogen. Genom den webbaserade planen har du också kontinuerligt tillgång till de senaste flygfotona över din fastighet vilket ytterligare underlättar planeringen. I de flesta områden uppdateras flygfotona varje till vart tredje år. Med skogsbruksplanen blir ditt skogsbrukande helt enkelt mer levande. Naturligtvis får du den också i form av en planpärm när du beställer den första gången.

Skogsvård

Utan att skryta vill vi påstå att vi verkligen är experter när det gäller skötsel av skog.  Med hårt ställda krav från såväl större som mindre skogsägare planterar vi drygt 20 000 hektar och röjer och gallrar mer än 100 000 hektar – varje år. Som Sveriges största skogsvårdsentreprenör har vi mängder av skogsvårdsaktiviteter på gång och kan naturligtvis därför erbjuda marknadens kanske bästa priser. Men det är inte det som driver oss framåt. Att göra ett kvalitativt bra jobb när det gäller skogsvård till såväl mindre som större skogsägare är och förblir alltid nummer 1 för oss. Var du än möter oss hittar du ett väl sammansvetsat gäng där var och en är expert på sitt område. Och vi tar gärna tar emot stora som små skogsskötseluppdrag.
skogsvard_stora_enso_skog

Skogsnära-magasinet

Skogsnära-magasinet är ett livsstilsmagasin för dig som skogsägare. Fyra gånger om året blandar vi korta notiser om de senaste nyheterna i skogen med lite mer djuplodande temaartiklar och härliga hemma-hos-reportage. Med magasinet vill vi inspirera och fördjupa kunskapen. Kunniga och krävande skogsägare är vår bästa och största utmaning – det är då vi utvecklas mest. Som leverantör till Stora Enso får du magasinet kostnadsfritt hem i brevlådan. Vill du prova på att läsa magasinet? Klicka här.