Räkna på dina bestånd

Här nedan kan du räkna på hur utfallet skulle bli ifall du avverkar de avdelningar som har avverknings-mogen skog och hur värdet skulle utveckla sig över tid med olika alternativa investeringar jämfört med betalplan med ränta. Du kan själv justera värdena i boxarna under diagrammet. Räntan i kalkylen gäller från 1 november 2019.