Inventeringshjälpen

Våra analyser visar att 9 av 10 skogsägare har avverkningsmogna skogsbestånd utan åtgärdsförslag i sin skogsbruksplan. Det handlar oftast om skog som är över 90 år. Värdetillväxten i mogen, utväxt skog är oftast låg – den kan till och med vara negativ eftersom mogen skog riskerar att drabbas av rötangrepp och torka. Stora Enso vill därför hjälpa dig som skogsägare att få en bättre överblick över din skog genom att erbjuda Inventeringshjälpen. Av oss får du professionell hjälp att inventera dina bestånd och identifiera möjligheter i din skog. 

Räkna på dina bestånd!

Här nedan kan du räkna på hur utfallet skulle bli ifall du avverkar de avdelningar som har avverknings-mogen skog och hur värdet skulle utveckla sig över tid med olika alternativa investeringar jämfört med betalplan med ränta. Du kan själv justera värdena i boxarna under diagrammet.

Timmer - Stora Enso Skog

Avverka din skog

Många skogsägare tror på en ökad värdetillväxt i avverkningsmogen skog. Med anledning av det väljer de ofta att spara skogen, men sanningen är att den i de flesta fall inte har någon tillväxt alls eller till och med en negativ tillväxt. Däremot går det att nå upp till den avkastningen igen. Om du till exempel väljer att ha avverkningslikvid innestående i en betalplan med ränta i fem år så har vi möjlighet att erbjuda dig 3 % i ränta på hela beloppet, före skatt. Det är i snitt lika mycket som en växande skog ökar i värde. Om du dessutom startar om med ett nytt bestånd med bättre plantor kommer de att växa i snitt 30 % mer än de träd du avverkade.
Planering i skogen

Betalplan med ränta

Betalplan med ränta innebär att du som skogsägare kan få ränta på avverkningslikvider som du har innestående och där utbetal­ningar sker över en längre tidsperiod. Det är lite som att du har skogen kvar – fast den är avverkad och ny skog står och växer istället! Fördelarna är att du tar ut likviden när det passar dig, du får ränta på hela beloppet och dessutom kan lämna över en större andel vid till exempel ett generationsskifte än att lämna över skog på rot. Med betalplan med ränta slipper du oroa dig för att skogen torkar eller ruttnar, samtidigt som den oskattade likviden förräntar sig ändå.