Miljöhänsyn på alla nivåer och i alla sammanhang

På Stora Enso Skog strävar vi alltid efter att minimera miljöpåverkan, i alla led av vår verksamhet. Allt från att välja miljövänliga drivmedel för våra skogsmaskiner till att via spårbarhetssystem och skogsbrukscertifiering säkerställa att allt virke vi anskaffar kommer från hållbara källor. Vi förväntar oss av våra leverantörer och samarbetspartners att de ska tillämpa samma principer som vi, så att miljöpåverkan kan minimeras i alla led – från råvara till slutprodukt.
Blommor - Stora Enso Skog

Bromsad växthuseffekt

Skogsbruket i Sverige genererar en råvara som är långsiktigt hållbar ur ett miljöperspektiv, och som därmed direkt bidrar till utvecklingen mot ett övergripande hållbart samhälle och en bromsad växthuseffekt. Växande träd binder koldioxid, och produkter som är gjorda av trä binder koldioxid under hela sin livslängd. Skogsindustrin producerar dessutom alternativa energikällor i form av biobränslen, som delvis kan ersätta fossila bränslen och på sikt bidra till att bromsa växthuseffekten också.
Växthus - Stora Enso Skog