Så fungerar betalplan med ränta

• Hela likviden vid en avverkning kan avsättas till betalplan och generera ränta.
• Här får du ränta på oskattade medel jämfört med de flesta andra investeringsformer där pengarna först beskattas.
• Räntan baseras på aktuell ränta vid avräkningstillfället  och antal år likviden binds på.
• Stora Enso står som garant för avsatt virkeslikvid.
• Pengarna går att sätta av till skogskonto efter att betalplanen löpt ut för att ytterligare skjuta upp beskattningen.
• Vid ett eventuellt dödsfall finns pengarna tillgängliga för dödsboet utan uttagsavgift.
• Lägsta insättning samt uppdelning per år är 10 000 kr, på minst två år. Det innebär att minsta avräknat belopp är 20 000 kr.
• Kapitaliserad ränta betalas ut i januari varje år, och kan inte återinsättas.
• Utbetald ränta beskattas som inkomst av näringsverksamhet under året.
• Betalplanen är personlig och flexibel. Om två delägare  avverkar, kan en av dem ta ut hela sin andel medan den  andre kan göra en avsättning till betalplan med ränta.
• Betalplan kan endast användas när skog säljs på rot som avverkningsrätt.
• Förtida uttag medges med vissa restriktioner:
 – Ett uttag per år, alltid minst hela nästkommande utbetalning
 – Förtida uttag måste aviseras minst 30 dagar innan utbetalning
 – Avgift för förtida uttag är 4 % av uttagsbeloppet eller minst 1000 kr
Gäller kontrakt tecknade efter 1 feb 2018.

Därför ska du avverka

• Minska risken för storm, torka, röta och insekter i överhållen skog.
• Ersätt lågproducerande mogen skog med nya bestånd som har  högre tillväxt och därmed bättre förräntning.
• Få bättre ränta över tid än vad ett skogskonto ger, då hela intäkten  kan sättas av.
• Med betalplan med ränta får du ett enkelt och bra verktyg för att
 avsätta pengar, och därmed kan du öka värdet på din  skogsfastighet inför framtiden.
• Utbetalning och beskattning kan skjutas fram till lämpligt tillfälle –  samtidigt som du får ränta på hela beloppet.