5 enkla steg

Att få din betalplan med ränta är enkelt. Här beskriver vi i fem enkla steg hur du går till väga för att få ut mer av din avverkning.

6 goda skäl för att välja Stora Ensos betalplan med ränta

Du kan lita på oss
Stora Enso är världens äldsta aktiebolag och vi omsätter över 90 miljarder kronor årligen. Vi förvaltar mer än 2 miljoner hektar skog över hela Sverige, och vi lägger stort värde vid att det virke som levereras till oss är en hållbar råvara. Vi har med andra ord stor erfarenhet och kunskap när det gäller god, hållbar skogsvård och skoglig ekonomi.

Ränta på obeskattade medel
Tänk på att räntan du får är på den obeskattade likviden. Om du investerar intäkten på annat sätt måste den först skattas fram, vilket gör det räntegrundande beloppet avsevärt mindre.

Du tar inga stora risker
Även om den gamla skogen skulle ha växt ytterligare något tar du ingen risk genom att avverka den nu. Du får ändå en god avkastning på ditt kapital genom betalplan med ränta, samtidigt som du kan nyplantera och öka tillväxten på din skogsfastighet ytterligare. Effekten blir dubbel förräntning på din skog.
Vassare än skogskonto
Hos oss får du ränta på hela virkeslikviden, istället för endast 60 % som på ett skogskonto. Dessutom är vår ränta oftast bättre.

Mogen skog minskar i värde
Mogen skog löper risk att drabbas av vindfällen och rötangrepp i större utsträckning än växande skog, vilket gör att den minskar i värde. I äldre skogar är det också viktigt att tänka på utvecklingen av naturvärden. Plantera nytt och se till att du utnyttjar hela potentialen i din skog!

Avverka nu
Skogsskattelagstiftningen ger möjlighet att skatta fram avverkningsintäkter på ett förmånligt sätt. Använder du vår tjänst betalplan med ränta kan du dessutom samordna intäkter och utgifter i tid, så att de passar dig och dina behov. Under tiden får du ränta på dina oskattade pengar.