Kom igång enkelt med smarta filmer!

Här har vi samlat alla våra instruktionsfilmer så att du på ett enkelt sätt kommer igång med ditt skogsägande, eller fördjupar dina befintliga kunskaper.

En introduktion till Stora Enso

Skaffa dig en bred överblick över allt vi kan göra för dig. Här går vi igenom alltifrån hur skogsbruket utvecklats genom åren till den breda flora av tjänster vi kan erbjuda dig.

Ta ett första steg

Filmen ger dig handfasta tips på hur du tar dina första steg som skogsägare. Du får en inblick i Sveriges viktigaste industri och får en bra överblick över din skogsekonomi.

Skapa en tydlig målbild

Att skapa sig själv en tydlig målbild av hur man vill att skogen skall se ut är det första och kanske viktigaste steget mot en vacker, frisk och lönsam skog. Utifrån målbilden kan man sedan planera vilka skötselåtgärder som behöver utföras.

Skaffa djupare kunskap

Ta ditt skogsägande till nästa nivå. Här går vi bland annat igenom din lokala köpare, hur du får ekonomiska råd och vad du bör tänka på vid ett expanderat ägande. 

Avancerad skogsskötselkunskap

Maximera vinstmöjligheterna och få ut ännu mer av ditt skogsägande. Lär dig mer om till exempel: certifiering, gödsling, omloppstider och förädlade plantor.