Betalplan med ränta – Se både skogen och pengarna växa

När du avverkar mogna skogsbestånd och föryngrar med ny, växtlig ungskog kan du ytterligare öka värdet på din fastighet. Värdetillväxten i skog som växt klart är oftast låg, till och med negativ, eftersom äldre skog riskerar att drabbas av torka, rötangrepp och vindfällen. I äldre skogar bör man också tänka på  utvecklingen av naturvärden. När du väljer att göra en avverkning kan du upprätta en betalplan hos Stora Enso på hela den obeskattade skogslikviden och du får en bra ränteutveckling på hela beloppet.  


Utveckla produktionen i din skog

Många skogsägare betalar allt för mycket skatt vid en slutavverkning. Att fördela ut intäkten över flera år är ett sätt att minska den totala skatten. Där är vår tjänst betalplan ett perfekt verktyg. Med betalplan delas likviden från försäljningen upp på minst två år, och du får ränta på insättningen innan skatten har dragits. Genom att utnyttja dina avverknings-
möjligheter och använda betalplan med ränta kan du låta likviden stå obeskattad hos oss i upp till 10 år, till en bra avkastning.
Planering i skogen

Generationsskifte

Står du inför ett generationsskifte? Då är det, i de flesta fall, skattemässigt fördelaktigt att avverka skogen innan den lämnas över till nästa generation. Som pensionär har du ofta större möjlighet till en lägre beskattning på intäkter från skogen än generationen som kommer efter. 
Var smart – lämna över växande ungskog med framtida potential till generationen efter dig.