Betalplan med ränta – Se både skogen och pengarna växa

I skogsbruksplaner finns ofta skogsbestånd som inte har någon åtgärd alls. När du avverkar mogen skog och ersätter den med yngre, snabbt växande bestånd kan du ytterligare öka värdet på din fastighet. Värdetillväxten i mogen, utväxt skog är oftast låg – den kan till och med vara negativ eftersom äldre skog riskerar att drabbas av rötangrepp och vindfällen. I äldre skogar är det också viktigt att tänka på utvecklingen av naturvärden. Om du väljer att avveckla mogen skog kan du nu upprätta en betalplan med ränta hos Stora Enso på hela den oskattade skogslikviden. 


Utveckla produktionen i din skog

Många skogsägare betalar allt för mycket skatt vid en slutavverkning. Att fördela ut intäkten över flera år är ett sätt att minska den totala skatten. Där är vår tjänst betalplan ett perfekt verktyg. Med betalplan delas likviden från försäljningen upp på minst två år, och du får ränta på insättningen innan skatten har dragits. Genom att utnyttja dina avverknings-
möjligheter och använda betalplan med ränta kan du låta likviden stå obeskattad hos oss i upp till 10 år, till en bra avkastning.
Planering i skogen

Generationsskifte

Står du inför ett generationsskifte? Då är det, i de flesta fall, skattemässigt fördelaktigt att avverka skogen innan den lämnas över till nästa generation. Som pensionär har du ofta större möjlighet till en lägre beskattning på intäkter från skogen än generationen som kommer efter. 
Var smart – lämna över växande ungskog med framtida potential till generationen efter dig.