Skogsägare betalar ofta för mycket skatt

En stor intäkt från skogen är alltid välkommen. Men slutsumman kan bli mindre än den borde, om skogsägaren inte tar vara på möjligheterna att exempelvis fördela inkomsten över flera år eller göra avdrag. 

Slutavverkning brukar ge en stor intäkt som stärker skogsägarens ekonomi. Det som då är viktigt är att disponera intäkten så att den räcker så länge som möjligt. 

– Mitt grundråd är att ta hjälp om intäkten överstiger 100 000 kronor. Jag har sett alltför många exempel på skogsägare som betalat alldeles för mycket i skatt på grund av felaktiga deklarationer, säger Mats Bygge, skogsmästare och skatterådgivare på Areal i Västerås.

Dela upp på flera år

Att fördela ut intäkten över flera år är ett sätt att också fördela och ofta minska den totala skatten. Betalningsplan är ett alternativ. Det innebär att likviden från försäljningen delas upp på minst två år. Betalningsplan kan bara användas när skog säljs på rot som avverkningsrätt.

Ett annat beprövat sätt är skogskonto. Där kan man sätta in högst 60 procent av likviden för avverkningsrätt. Insättningen får inte skapa underskott i deklarationen, vilket många missar. Pengarna får sedan stå på kontot i högst 11 år (deklarationsåret + 10 år). Framtida uttag blir intäkt i deklarationen det året, men kan då lämpligtvis kvittas ut mot kommande års avdragsgilla kostnader.

Intäkterna kan också fördelas genom en periodiseringsfond eller en expansionsfond. De kan vara intressanta om man behöver använda pengarna direkt, eftersom de inte innebär att pengar måste låsas i bank som på ett skogskonto. Ett ytterligare alternativ är att använda räntefördelning. Den kan mycket förenklat liknas vid en ”aktieutdelning”, som beskattas med 30 procent när den tas ut ur skogsföretaget.

Fem års ”ångerrätt”

Viktigt att komma ihåg är att det går att ändra en deklaration i upp till fem år.

– Har man upptäckt att man missat att göra exempelvis avdrag eller räntefördelning, så går det att korrigera genom att yrka ändring, så kallad Omprövning, berättar Mats Bygge.

Ofta upptäcks sådana här missar när en skogsägare anlitar hjälp för att deklarera.

Råd före avverkning

Det allra bästa sättet att garantera en optimal intäkt är att ta med skattekonsekvenserna från början.

– När du planerar en åtgärd som kommer att ge stora inkomster, kolla med en skatterådgivare innan du skriver under avverkningsavtalet. Då är det ofta lämpligt att ta med betalningsplan, till exempel, säger Mats Bygge.

Han understryker att den rådgivare som anlitas måste vara insatt i skogsbruk. Om du inte känner till någon, kan Stora Enso Skogs virkesköpare ge råd om kunniga kontakter nära dig.