Priset på skogsfastigheter stiger igen – läge att köpa?

Funderar du på att köpa mer skog? Efter några år med sjunkande priser på skogsmark så vände kurvan uppåt igen under 2015. Är det ett bra tillfälle att slå till nu?

Den som köper skog vill förstås känna sig trygg med att göra en bra affär. Under 2011–2013 sjönk priserna på skogsfastigheter för att sedan stabiliseras under 2014. Under fjolåret steg priserna igen, med 5–10 procent. Men skog är en långsiktig investering och historiskt sett en god och trygg sådan.

– Priset på skogsmark steg i praktiken oavbrutet från 1993 fram till 2011 ungefär. Det var i det närmaste en tredubbling, säger Mats Bygge, skogsmästare på Areal i Västerås.

Inte ens när börsen darrar rejält, som under asienkrisen i slutet av 1990-talet eller finanskrisen 2008–2009, så brukar det påverka priset på skogsmark negativt. Tvärtom ses skog som en säker investering, i likhet med guld. Från mitten av 1990-talet till 2011 tredubblades priset på skog och skogsmark.

– 2011 fanns oro runt Euron och den svenska kronan förstärktes, vilket försvårade vår skogsexport. Det fanns också en oro för att läsandet av papperstidningar sjönk kraftigt. Det ledde till att priserna gick tillbaka 10–15 procent under 2011 och 2013.

Men nu har det alltså vänt igen.

– Skogsindustrin går bra nu och låneräntorna ligger på historiskt sett väldigt låga nivåer. Det är väl de främsta orsakerna till att priserna stiger igen, säger Mats Bygge.

Att investera i skog är inte billigt. Det har det aldrig varit.

– Hade vi kunnat frågat någon år 1910 så hade de menat att priset på skogsmark då var på tok för högt och att det var bara tokstollar och miljonärer som kunde köpa. Det hade låtit likadant år 1950, 1970, 1995 eller år 2005, menar Mats.

– Ändå har nästan alla som köpt skog, oavsett när under de sista 100–150 åren i Sverige, gjort strålande affärer.

Mats Bygge ser framtiden an med tillförsikt. Inflationen och därmed tiden är på skogsköparens sida i det långa loppet, menar han. Även om priserna är på väg uppåt just nu, så måste man se sin investering över tid.

– Den som köper skog till 2016 års tämligen höga priser kommer säkert fram till att ha gjort  en bra affär till 2026. Det tror jag bestämt!

– Fler och fler inser att skog i Svealand tämligen riskfritt knakar till och växer med 4–5 procent varje sommar. Samtidigt ligger låneräntan under två procent. Det ger ofta ganska skapliga kalkyler, särskilt om man har lite egna pengar i ryggen och hittar en skapligt välskött skogsfastighet.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på innan du köper skogsmark.