Justera deklarationen för generationsskifte

Generationsskifte är som bekant något som behöver planeras noggrant, inte minst av skattetekniska skäl. Det går att ändra i gamla deklarationer som är upp till fem år gamla och Henrik Malmborg på Areal i Linköping uppmanar till att nyttja den möjligheten.

– Man kan inte göra retroaktiva avsättningar på skogskonto, men utöver det finns flera möjligheter. Exempelvis kan man minska eller öka på expansionsfonder och periodiseringsfonder och i samband med generationsskiftet överväga om dessa ska överlåtas  till den yngre generationen.

Skatteplanering är aldrig enkel, så ta hjälp. Kanske har delar av fastigheten köpts och sålts genom åren så det krävs en utredning av såväl fastighetens anskaffningsvärde som en totalgenomgång av hela familjens skattesituation och ekonomiska situation i övrigt.

Kanske ska skog avverkas för att få fram pengar till kompensation av syskon eller föräldrar eller för föräldrarna att sättas in på skogskonto att användas under kommande år som ett tillskott till pensionen.