Att jobba på Stora Enso Skog

Stora Enso Skog har en komplex verksamhet och vår personal är den viktigaste pusselbiten. Oavsett om du jobbar som produktionsledare, virkesköpare eller har någon annan befattning, innebär det ett stort ansvar. Alla befattningar inom vårt företag innehåller utmanande arbetsuppgifter och alla är lika viktiga för att vi ska kunna utföra vår huvuduppgift: att förse Stora Ensos svenska industrier med virkesråvara i form av massaved, timmer och biobränsle.
Lastbil - Stora Enso Skog
Vi söker främst personer med skoglig högskoleutbildning så som skogsmästare och jägmästare. För dig som ser dig själv i en chefs- eller specialistbefattning i framtiden finns det goda möjligheter att utvecklas inom företaget. Även möjligheterna till tjänstgöring utomlands, permanent eller tidsbegränsat, är goda. Stora Enso Skog är en del av koncernen Stora Enso med ca 30 000 anställda runtom i världen. Det är du själv som sätter gränserna.
Du som har ett starkt engagemang i det du gör och är positivt inställd är välkommen att söka jobb hos ett av världens äldsta och samtidigt modernaste företag, Stora Enso.